Een succesvol IHP model maken

Dit model van investering verandert het huisvestingslandschap. Dankzij de leiders die al tientallen jaren werken aan huisvestingsinitiatieven, hebben we de instrumenten om huisvesting te creëren die betaalbaar is, gemengd inkomensniveau heeft en verbonden is met de gemeenschap, met meerdere voordelen voor gemeenschappen en openbare diensten dankzij een ihp. Huisvesting in samenwerkingsverband kent ook uitstekende voorbeelden in Zuid-Amerika, waar overheidsinstanties, particuliere investeerders en woningbouwcoöperaties van de overheid en zonder winstoogmerk samenwerken.

 De Colombiaanse volkshuisvestingsprogramma’s zijn een model geworden voor andere landen die huisvestingscoöperaties en andere vormen van overheidsinvesteringen willen implementeren om huisvesting te bouwen die voor iedereen betaalbaar is en het potentieel heeft om gemeenschaps- en overheidsdiensten te verbeteren.

 Leren van anderen: staat en rpive

Coöperatieve huisvesting brengt iedereen samen in gemeenschappen waar de bewoners zich inzetten om de lokale productie van betaalbare huisvesting te verhogen en te investeren in nieuwe betaalbare huisvestingsprojecten en het behoud ervan. De State Housing Collaborative zou voortbouwen op de expertise die in Columbus, Ohio, bestaat op het gebied van volkshuisvestingsprogramma’s, partnerschappen en ihp’s. Dit nieuwe overheidsinitiatief zou voortbouwen op de samenwerkingsinspanningen van lokale overheden en publieke belanghebbenden. De Overheidscoöperatie voor huisvesting zou overheid, overheidsinstanties, particuliere investeerders en particuliere huisvestingscoöperaties kunnen samenbrengen om het kader te creëren voor

Collaborative housing is speciaal ontworpen voor jongeren uit huishoudens met een laag inkomen. Kleine appartementen worden gecreëerd door te ontwerpen rond de ruimte van een kleine slaapkamer. Door deze appartementen te huren kunnen huishoudens met een laag inkomen een betere opleiding krijgen en hebben ze een betere kans om hun opleiding af te ronden en een baan te vinden.

 Een balans tussen betaald en vrijwillig

Charter schools zijn een grotevooruitgang, maar sommige zijn afhankelijk van het inhuren van niet-onderwijzers om ze te leiden. Personeelsleden die als afdelingsvoorzitter fungeren, hebben vaak niet de opleiding om les te geven, omdat hun baan vooral administratieve verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Financiering is vaak bedoeld om scholen op papier te runnen, maar er wordt geen noemenswaardige steun gegeven aan de mensen die het meest getroffen worden door een gebrek aan financiering, en dat zijn vaak de onderwijzers.